Miami Beach Celebrates Groundbreaking, Phase 3 of Beachwalk